Premiera książki fotograficznej „Error”

Premiera książki fotograficznej „Error”

Fotografie: Łukasz Gawroński

Koncept, projekt i skład DTP: Sylwia Cegielna

Fotoedycja: Sylwia Cegielna

Redakcja: Michał Pietrzak

Teksty: Łukasz Gawroński, Marcin Wiktorski

Tłumaczenie i korekta: Marta Szymczakowska

Wydawcy: Łukasz Gawroński, Okręg Dolnośląski Związku Polskich Artystów Fotografików

Patronat: Okręg Dolnośląski Związku Polskich Artystów Fotografików

Druk: Digital Trinity

Nakład: 50 egzemplarzy

Prawa autorskie:Łukasz Gawroński

Wszystkie prawa zastrzeżone Wrocław 2023

ISBN: 978-83-950734-7-2