Kontrast_wywiad 122014

Poniżej próba wytłumaczenia się dlaczego zostałem „osobowością numeru”:

Zrzut ekranu 2017-03-1 o 10.34.24
Zrzut ekranu 2017-03-1 o 10.34.36
Zrzut ekranu 2017-03-1 o 10.34.58