Instalacja audiowizualna, premiera na festiwalu Podwodny Wrocław 2014