Biuro Literackie jest niezależnym wydawnictwem od 1996 roku zajmującym się upowszechnianiem w kraju i za granicą polskiej literatury, jej twórców oraz książek. Propaguje czytelnictwo, inspiruje międzynarodowe kontakty, wymianę artystyczną, dialog międzykulturowy i przybliża dorobek literatury światowej. Każdego roku nakładem Biura ukazuje się około czterdziestu pozycji, prezentujących panoramę polskiej i światowej literatury.
Prezentowane zdjęcia to min. plakat i fragment kalendarza, którego tematem było propagowanie książek pośród przedstawicieli różnych zawodów rzemieślniczych i branży usługowej nie kojarzonych na co dzień z czytelnictwem.